معنی و ترجمه کلمه جرم به انگلیسی جرم یعنی چه

جرم

crime
delict
guilt
mass
misdeed
spawn
wite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها