معنی و ترجمه کلمه جرنگ جرنگ به انگلیسی جرنگ جرنگ یعنی چه

جرنگ جرنگ

chink
clangor
clangour
tinkle
tintinnabulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها