معنی و ترجمه کلمه جریان آب زیردریا به انگلیسی جریان آب زیردریا یعنی چه

جریان آب زیردریا

indertow
undertow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها