معنی و ترجمه کلمه جریان عادى به انگلیسی جریان عادى یعنی چه

جریان عادى

routine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها