معنی و ترجمه کلمه جریان هواى سرد که در سرزمین هاى مرتفع مى وزد به انگلیسی جریان هواى سرد که در سرزمین هاى مرتفع مى وزد یعنی چه

جریان هواى سرد که در سرزمین هاى مرتفع مى وزد

williwaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها