معنی و ترجمه کلمه جریمه گرفتن از به انگلیسی جریمه گرفتن از یعنی چه

جریمه گرفتن از

fine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها