معنی و ترجمه کلمه جزء به جزء به انگلیسی جزء به جزء یعنی چه

جزء به جزء

letter perfect
particularly
serial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها