معنی و ترجمه کلمه جزء صحیح به انگلیسی جزء صحیح یعنی چه

جزء صحیح

integral part


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها