معنی و ترجمه کلمه جزئیات به انگلیسی جزئیات یعنی چه

جزئیات

circumstantiality
detail
elaboration
minutie
particularity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها