معنی و ترجمه کلمه جزایر هیبرید واقع در غرب اسکاتلند به انگلیسی جزایر هیبرید واقع در غرب اسکاتلند یعنی چه

جزایر هیبرید واقع در غرب اسکاتلند

hebrides

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها