معنی و ترجمه کلمه جستجوى بین پرونده اى به انگلیسی جستجوى بین پرونده اى یعنی چه

جستجوى بین پرونده اى

interfile search

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها