معنی و ترجمه کلمه جستجوى زنجیره اى به انگلیسی جستجوى زنجیره اى یعنی چه

جستجوى زنجیره اى

chaining search

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها