معنی و ترجمه کلمه جسر به انگلیسی جسر یعنی چه

جسر

bridge
ferry
pontoon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها