معنی و ترجمه کلمه جسمک به انگلیسی جسمک یعنی چه

جسمک

corpuscle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها