معنی و ترجمه کلمه جسم نسوز به انگلیسی جسم نسوز یعنی چه

جسم نسوز

refractory


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها