معنی و ترجمه کلمه جسم نسوز به انگلیسی جسم نسوز یعنی چه

جسم نسوز

refractory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها