معنی و ترجمه کلمه جسم کوچک کروى به انگلیسی جسم کوچک کروى یعنی چه

جسم کوچک کروى

globule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها