معنی و ترجمه کلمه جعبه اى که چون در آن را مى گشایند آدمکى از آن خارج شود به انگلیسی جعبه اى که چون در آن را مى گشایند آدمکى از آن خارج شود یعنی چه

جعبه اى که چون در آن را مى گشایند آدمکى از آن خارج شود

jack in the box

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها