معنی و ترجمه کلمه جعبه یا سکوب چوبى مخصوص نطق در کنار خیابانها و میدان هاى عمومى به انگلیسی جعبه یا سکوب چوبى مخصوص نطق در کنار خیابانها و میدان هاى عمومى یعنی چه

جعبه یا سکوب چوبى مخصوص نطق در کنار خیابانها و میدان هاى عمومى

soapbox

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها