معنی و ترجمه کلمه جفت شدگى جریان مستقیم به انگلیسی جفت شدگى جریان مستقیم یعنی چه

جفت شدگى جریان مستقیم

dc coupling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها