معنی و ترجمه کلمه جفت کردن نر و مادگى یاکام و زبانه لبه تخته و امثال آن به انگلیسی جفت کردن نر و مادگى یاکام و زبانه لبه تخته و امثال آن یعنی چه

جفت کردن نر و مادگى یاکام و زبانه لبه تخته و امثال آن

rabbet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها