معنی و ترجمه کلمه جلد کردن به انگلیسی جلد کردن یعنی چه

جلد کردن

bind
case
cover
jacket


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها