معنی و ترجمه کلمه جلسه عمومى دانشجویان به انگلیسی جلسه عمومى دانشجویان یعنی چه

جلسه عمومى دانشجویان

convocation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها