معنی و ترجمه کلمه جلسه به انگلیسی جلسه یعنی چه

جلسه

meet
meeting
seance
session
sitting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها