معنی و ترجمه کلمه جلق زدن به انگلیسی جلق زدن یعنی چه

جلق زدن

masturbate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها