معنی و ترجمه کلمه جمبره فریتى به انگلیسی جمبره فریتى یعنی چه

جمبره فریتى

ferrite core

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها