معنی و ترجمه کلمه جمجمه به انگلیسی جمجمه یعنی چه

جمجمه

brainpan
cranium
pan
scalp
sconce
skull

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها