معنی و ترجمه کلمه جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت به انگلیسی جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت یعنی چه

جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت

integrand


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها