معنی و ترجمه کلمه جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت به انگلیسی جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت یعنی چه

جمله اى که باید تابع اولیه آن را گرفت

integrand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها