معنی و ترجمه کلمه جمله مرسوم درگفتگو به انگلیسی جمله مرسوم درگفتگو یعنی چه

جمله مرسوم درگفتگو

colloquialism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها