معنی و ترجمه کلمه جناح راستى به انگلیسی جناح راستى یعنی چه

جناح راستى

right winger
rightism
rightist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها