معنی و ترجمه کلمه جنایتکار به انگلیسی جنایتکار یعنی چه

جنایتکار

criminal
jailbird

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها