معنی و ترجمه کلمه جنبش شناسى به انگلیسی جنبش شناسى یعنی چه

جنبش شناسى

kinematics
kinetics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها