معنی و ترجمه کلمه جنبش به انگلیسی جنبش یعنی چه

جنبش

action
awakening
braid
bustle
cause
commotion
flicker
heartbeat
inanition
jar
jiggle
libration
locomotion
motion
move
movement
rock
stir
travel
tremor
tremour
vibratility
vibration
vibrational

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها