معنی و ترجمه کلمه جنده به انگلیسی جنده یعنی چه

جنده

fancy man
fancy women
hack
lacedmutton
townswoman
trollop


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها