معنی و ترجمه کلمه جنس فرعى از یک نژاد به انگلیسی جنس فرعى از یک نژاد یعنی چه

جنس فرعى از یک نژاد

subspecies

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها