معنی و ترجمه کلمه جنون الکلى به انگلیسی جنون الکلى یعنی چه

جنون الکلى

delirium tremens
dipsomania

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها