معنی و ترجمه کلمه جنون جوانى به انگلیسی جنون جوانى یعنی چه

جنون جوانى

dementia praecox
hebephrenia
schizophrenia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها