معنی و ترجمه کلمه جنگجو به انگلیسی جنگجو یعنی چه

جنگجو

agonistic
battailous
bellicose
belligerent
comatant
combative
kemp
martial
pellicose
pugnacious
warrior

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها