معنی و ترجمه کلمه جنگل نشین به انگلیسی جنگل نشین یعنی چه

جنگل نشین

forester
silvicolous
woodman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها