معنی و ترجمه کلمه جنگل هاى دور افتاده به انگلیسی جنگل هاى دور افتاده یعنی چه

جنگل هاى دور افتاده

backwoods

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها