معنی و ترجمه کلمه جنگیدن به انگلیسی جنگیدن یعنی چه

جنگیدن

fight
militate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها