معنی و ترجمه کلمه جنگ سرد به انگلیسی جنگ سرد یعنی چه

جنگ سرد

cold war

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها