معنی و ترجمه کلمه جهانشهر به انگلیسی جهانشهر یعنی چه

جهانشهر

cosmopolis


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها