معنی و ترجمه کلمه جهت به انگلیسی جهت یعنی چه

جهت

aim
airt
bearing
course
direction
orientation
point
sake
sense
set
trepan
vector
vectorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها