معنی و ترجمه کلمه جهش به انگلیسی جهش یعنی چه

جهش

braid
caper
founcing
jump
lunge
mutation
pounce
spurt
startle
vault


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها