معنی و ترجمه کلمه جواب کتبى یا شفاهى به انگلیسی جواب کتبى یا شفاهى یعنی چه

جواب کتبى یا شفاهى

reply

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها