معنی و ترجمه کلمه جوجه سراز تخم درآورده به انگلیسی جوجه سراز تخم درآورده یعنی چه

جوجه سراز تخم درآورده

hatchling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها