معنی و ترجمه کلمه جوشانیدن به انگلیسی جوشانیدن یعنی چه

جوشانیدن

decoct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها