معنی و ترجمه کلمه جوش اکسیژن زدن به انگلیسی جوش اکسیژن زدن یعنی چه

جوش اکسیژن زدن

volcanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها