معنی و ترجمه کلمه جوش برقى دادن به انگلیسی جوش برقى دادن یعنی چه

جوش برقى دادن

volcanize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها