معنی و ترجمه کلمه جوش خوردن به انگلیسی جوش خوردن یعنی چه

جوش خوردن

anastomose
weld

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها